Davis Mountains State Park

Map of Davis Mountains (TX)

Latitude, Longitude: 30.600016, -103.925628